Mitattavissa olevia hyötyjä

Tervetuloa sivuilleni! Olen Ellen Lindell - kehittymishaluisten kumppani, johtamisen uudistaja ja työarjen parantaja. 

Tarjoomastani on liiketoiminnallesi eniten hyötyä silloin, kun haluat saada organisaatiosi toiminnan uudelle tasolle, tavoitteet tekemisiksi ja suunnitelmat aikaansaannoksiksi. Olen strategialähtöisen, ketterän ja humaanin johtamisen edistäjä sekä toimintatapojen kehittämisräätäli, jonka toteutukset ovat aina tarvekohtaisesti muotoiltuja. 

Tavoitteeni on tuottaa asiakkaitteni liiketoiminnalle lisäarvoa, jolla varmistamme strategisten tavoitteiden saavuttamisen, edistämme arvojen mukaista toimintaa, vahvistamme vastuullisuutta ja dialogisuutta sekä mahdollistamme myönteisen työnekijäkokemuksen .

Tutustu osaamisiini ja ota yhteyttä! Keskustellaan ja arvioidaan yhdessä, miten voisin olla avuksi ja hyödyksi juuri Sinun organisaatiollesi.

Uutta: 

Jos coaching on Sinua kiinnostava kehittämiskeino, tutustu Palvelut -välilehdellä Agile Garden Coachingiin.

Mitä tarjoan?

Tuottavuutta ja tehokkuutta, parempaa johtamista ja parempaa työelämää

 • Johtamisosaamisia ja –käytäntöjä uudistamalla
 • Ihmiskeskeiseen, valmentavaan ja rohkeaan esimiestyöhön harjaannuttamalla
 • Organisaation itseohjautuvuutta, ketteryyttä, strategia- ja tavoitetietoisuutta edistämällä
 • Toimeenpanon taitoja ja aikaansaamiskyvykkyyttä parantamalla
 • Yhteisön resilienssiä ja muutoskyvykkyyttä vahvistamalla

Miten toteutan?

Aina asiakas- ja tarvekohtaisesti räätälöidyt

 • Tavoitteelliset, osallistujien työarkeen linkitetyt valmennukset ja työpajat 
 • Osallistavat ja ratkaisukeskeiset sparraukset esimies- ja johtamisvastuullisille
 • In house –periaatteella esimiesten lähiohjausta ja johtamisen tukea muutosten vauhdittamiseksi
 • Coaching yksilöille ja ryhmille hallinnan tunteen saavuttamiseksi sekä roolivastuun selkiyttämiseksi
 • UUTTA: "Agile Garden Coaching" - lue lisää Palvelut -välilehdeltä.

Kenelle sopivat?

 • Johtamis- ja kehittämisvastuullisille, joiden tehtävänä on edistää tasapainoista ja merkityksellistä työelämää sekä kehittää liiketoiminnan tuloksellisuutta.
 • Asiakaskokemuksesta ja myynnistä huolehtiville, joiden vastuulla on asiakaskohtaamisten laatu sekä myyntiä edistävät toimintatavat.
 • Työyhteisöille, jotka tavoittelevat ketteryyttä ja joustavuutta toimintansa kehittämiseksi ja joiden tulee toimia tuloksellisesti nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja omaksua tehokkaasti uusia työtapoja.