Mitattavissa olevia hyötyjä

Tervetuloa sivuilleni: olen Ellen Lindell - suomalaisen työelämän kohentaja ja ihmiskeskeisen, strategialähtöisen bisneksen edistäjä, muutosvalmentaja, sparraaja ja coach. Palvelen sekä verkossa että kasvotuksin.

Olen asiakaspalvelun ja myynnin toimintatapojen sekä johtamisen kehittämisräätäli, jonka toteutukset ovat aina asiakaskohtaisesti muotoiltuja. Valmennan ja sparraan, opastan ja rohkaisen organisaatioiden ihmisiä kohti tuloksellista, kestävällä tavalla työkykyistä ja vastuullista työyhteisöjäsenyyttä, joka mahdollistaa myönteiset asiakaskohtaamiset ja hyvän palvelun myös vaativissa tilanteissa. 

Kehittämisosaamisistani sekä kattavasta työelämän kokemuksestani asiakaspalvelun, myynnin ja muutosprojektien johdossa on liiketoiminnallesi eniten hyötyä, kun haluat uudistaa toimintatapojanne, saada tavoitteet toteutumaan kestävällä, vastuullisella ja oikein toimimisen kulttuuria vahvistavalla tavalla. 

Työn ohella olen myös EBEN Suomi ry:n (European Business Ethics Network) hallituksen jäsen ja HHJ-kurssin suorittanut hallitustyön osaaja. 

Tutustu osaamisiini ja ota yhteyttä! Arvioidaan yhdessä, miten voisin olla hyödyksi juuri Sinulle ja organisaatiollesi.

Ajankohtaista:

Verkossa toteutettava (Teams tai Zoom) vaativan tilanteen täsmätuki esimiehille ja avainhenkilöille. 45 min yksilö- tai pienryhmäcoachingin teemoina esim. keinoja oman jaksamisen ja työkyvyn varmistamiseen, työkykyjohtamisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen hajautetussa organisaatiossa, tunteiden hallinta turbulenssissa tilanteessa. Lisää tietoa Palvelut -sivulla.

Mitä tarjoan?

Uudistamisen taitoja ja muutoksen työkaluja esimiehille

 • Ketterät toimintatavat ja ohjaamisen käytännöt 
 • Itseohjautuvuuden, strategia- ja tavoitetietoisuuden kehittämisen keinot
 • Työkykyjohtamisen osa-alueet ja käytännöt
 • Esimiesten toimeenpanon ja aikaansaamiskyvykkyyden taidot
 • Resilienssin ja suoriutumispotentiaalin vahvistaminen
 • Ihmiskeskeisyyden ja eettisyyden edistäminen

Miten toteutan?

Verkossa tai f-to-f, asiakaskohtaisesti ja tavoitteellisesti

 • Tavoitteelliset, osallistujien työarkeen linkitetyt työpajat ja valmennukset
 • In house –periaatteella uudistusten toimeenpanon tuki muutosten vauhdittamiseksi
 • Coaching yksilöille ja ryhmille hallinnan tunteen saavuttamiseksi sekä roolivastuun selkiyttämiseksi
 • UUTTA!  Jopa yksittäin toteutettava 45 min täsmäcoaching: esimiestyö haastavassa tilanteessa 

Kenelle sopivat?

 • Johtajille, esimiehille ja kehittäjille, joiden vastuulla on organisaation sekä yksilöiden suoriutumisen ohjaaminen, kehittyminen, aikaansaavuus ja päämäärien saavuttaminen työntekijäkokemuksen laadusta tinkimättä  
 • Tiimeille ja työyhteisöille, jotka haluavat menestyä myös nopeasti muuttuvissa tilanteissa
 • Asiakaskokemuksesta ja myynnistä huolehtiville, joiden vastuulla on asiakaskohtaamisten laatu sekä myyntiä ja asiakaskokemusta parantavat toimintatavat