Mitattavissa olevia hyötyjä

Tervetuloa sivuilleni: olen Ellen Lindell - työarjen uudistaja ja kehittymishaluisten kumppani, valmentaja, sparraaja ja coach.

Osaamisistani on liiketoiminnallesi eniten hyötyä silloin, kun haluat saada organisaatiosi toiminnan uudelle tasolle, tavoitteet ja suunnitelmat tekemisiksi, tiimit vastuullisiksi ja yksilöt työssään hyvin voiviksi.

Olen strategialähtöisen ja humaanin johtamisen edistäjä sekä toimintatapojen kehittämisräätäli, jonka toteutukset ovat aina tarvekohtaisesti muotoiltuja. Valmennan johtoa ja asiantuntijoita pääsemään tavoitteisiinsa ja johtamaan tuloksellisesti niin itseään kuin työyhteisöäkin, ilman että tämä tapahtuisi yksilöiden potentiaalin kustannuksella. 

Tavoitteeni on tuottaa asiakkaitteni liiketoiminnalle lisäarvoa, jolla varmistamme strategian toteutumisen, edistämme arvojen mukaista toimintaa, vahvistamme vastuullisuutta ja dialogisuutta sekä mahdollistamme myönteisen työntekijäkokemuksen. 

Työn ohella olen myös EBEN Suomi ry:n (European Business Ethics Network) hallituksen jäsen ja HHJ-kurssilainen. 

Tutustu osaamisiini ja ota yhteyttä! Arvioidaan yhdessä, miten voisin olla hyödyksi juuri Sinun organisaatiollesi.

Täysin uudenlainen palvelu:

Muutospaineisten tiimien ja avainhenkilöiden yksilöity lähiohjaus, jossa yhdistyvät valmennuksen, coachingin ja sparrauksen parhaat ominaisuudet. Lisää tietoa Palvelut -sivulla.

Mitä tarjoan?

Uudistumiskykyä, tehokkuutta ja parempaa työelämää

 • Johtamisosaamisia ja –käytäntöjä uudistamalla
 • Yhdessähjautuvuutta, vastuullisuutta, strategia- ja tavoitetietoisuutta kehittämällä
 • Itseohjautuvien tiimien toimintamekanismeja mallintamalla 
 • Esimiesten toimeenpanon taitoja ja aikaansaamiskyvykkyyttä parantamalla
 • Yhteisön resilienssiä ja muutoskyvykkyyttä vahvistamalla
 • Ihmiskeskeistä ja eettistä kulttuuria edistämällä

Miten toteutan?

Asiakaskohtaisesti ja tavoitteellisesti 

 • Tavoitteelliset, osallistujien työarkeen linkitetyt valmennukset ja työpajat 
 • Osallistavat ja ratkaisukeskeiset sparraukset esimies- ja johtamisvastuullisille
 • In house –periaatteella esimiestyön ja johtamisen uudistaminen muutosten vauhdittamiseksi
 • Coaching yksilöille ja ryhmille hallinnan tunteen saavuttamiseksi sekä roolivastuun selkiyttämiseksi
 • UUTTA: tiimien ja avainhenkilöiden räätälöity lähiohjaus - lue lisää Palvelut -sivulta

Kenelle sopivat?

 • Johtamis- ja kehittämisvastuullisille, joiden tehtävänä on ohjata organisaatiotaan kohti tasapainoista ja merkityksellistä työarkea 
 • Tiimeille ja työyhteisöille, jotka haluavat kehittää itse- ja yhdessäohjautuvuuttaan nopeasti muuttuvissa tilanteissa
 • Asiakaskokemuksesta ja myynnistä huolehtiville, joiden vastuulla on asiakaskohtaamisten laatu sekä myyntiä edistävät toimintatavat