Mitattavissa olevia hyötyjä

Tervetuloa sivuilleni: olen Ellen Lindell - johtamisen ja työarjen uudistaja, muutosvalmentaja, sparraaja ja coach. Palvelen sekä verkossa että kasvotuksin.

Kattavasta johtamiskokemuksestani ja osaamisistani on liiketoiminnallesi eniten hyötyä, kun haluat vauhdittaa uudistumista, saada tavoitteet tekemisiksi sekä vahvistaa vastuullisuutta ja itseohjautuvuutta. 

Olen strategialähtöisen ja ihmiskeskeisen johtamisen edistäjä sekä toimintatapojen kehittämisräätäli, jonka toteutukset ovat aina tarvekohtaisesti muotoiltuja. Valmennan johtoa ja asiantuntijoita pääsemään tavoitteisiinsa ja johtamaan tuloksellisesti niin itseään kuin työyhteisöäkin. 

Työn ohella olen myös EBEN Suomi ry:n (European Business Ethics Network) hallituksen jäsen ja HHJ-kurssin suorittanut hallitustyön osaaja. 

Tutustu osaamisiini ja ota yhteyttä! Arvioidaan yhdessä, miten voisin olla hyödyksi juuri Sinun organisaatiollesi.

Ajankohtaista:

Verkossa toteutettava (Teams tai Zoom) vaativan tilanteen täsmätuki esimiehille ja avainhenkilöille. 45 min yksilö- tai pienryhmäcoachingin teemoina esim. työtapoja luoda kirkkautta kaaokseen ja keskittymisrauhaa turbulenssiin tilanteeseen, keinoja oman jaksamisen ja työkyvyn varmistamiseksi. Lisää tietoa Palvelut -sivulla.

Mitä tarjoan?

Uudistamisen taitoja ja muutoksen työkaluja 

 • Ketterät toimintatavat ja ohjaamisen käytännöt 
 • Itseohjautuvuuden, strategia- ja tavoitetietoisuuden kehittämisen keinot
 • Työkykyjohtamisen osa-alueet ja käytännöt
 • Esimiesten toimeenpanon ja aikaansaamiskyvykkyyden taidot
 • Resilienssin ja suoriutumispotentiaalin vahvistaminen
 • Ihmiskeskeisyyden ja eettisyyden ilmentäminen

Miten toteutan?

Verkossa tai f-to-f, asiakaskohtaisesti ja tavoitteellisesti

 • Tavoitteelliset, osallistujien työarkeen linkitetyt työpajat ja valmennukset
 • In house –periaatteella esimiestyön ja johtamisen uudistaminen muutosten vauhdittamiseksi
 • Coaching yksilöille ja ryhmille hallinnan tunteen saavuttamiseksi sekä roolivastuun selkiyttämiseksi
 • UUTTA! Yksittäin tilattava ja toteutettava 45 min täsmäcoaching: esimiestyö haastavassa tilanteessa 

Kenelle sopivat?

 • Johtajille, esimiehille ja kehittäjille, joiden vastuulla on organisaation sekä yksilöiden suoriutuminen, kehittyminen, aikaansaavuus ja päämäärien saavuttaminen  
 • Tiimeille ja työyhteisöille, jotka haluavat menestyä myös nopeasti muuttuvissa tilanteissa
 • Asiakaskokemuksesta ja myynnistä huolehtiville, joiden vastuulla on asiakaskohtaamisten laatu sekä myyntiä edistävät toimintatavat