Blogi

Management by Perkele perillisineen

Työn murros edellyttää myös johtamisen uudelleen määrittelyä ja johtamskäytäntöjen uudistamista. Tulos- ja tavoitejohtamiseen on otettava ihmiset mukaan osaamisineen, näkemyksineen, toiveineen, odotuksineen ja tarpeineen. Heille tulee antaa mahdollisuus dialogisuuteen ja välittävään toimintatapaan. Näin yksilöille ja tiimeille tulee mahdollisuus toimia vastuuohjautuvasti kohti strategisia tavoitteita ja organisaation päämäärää.

Palautteen sietämätön välttämättömyys

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen herättää työyhteisöjen keskuudessa edelleen monia eri mielikuvia ja tunteita, jopa pelkoja. Palaute tulee omaksua luonnolliseksi osaksi työhön liittyvää päivittäistä vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on nykytilan parantaminen.

Mitä tarjoan?

Tuottavuutta ja tehokkuutta, parempaa johtamista ja parempaa työelämää

 • Johtamisosaamisia ja –käytäntöjä uudistamalla
 • Ihmiskeskeiseen, valmentavaan ja rohkeaan esimiestyöhön harjaannuttamalla
 • Organisaation itseohjautuvuutta, ketteryyttä, strategia- ja tavoitetietoisuutta edistämällä
 • Toimeenpanon taitoja ja aikaansaamiskyvykkyyttä parantamalla
 • Yhteisön resilienssiä ja muutoskyvykkyyttä vahvistamalla

Miten toteutan?

Aina asiakas- ja tarvekohtaisesti räätälöidyt

 • Tavoitteelliset, osallistujien työarkeen linkitetyt valmennukset ja työpajat 
 • Osallistavat ja ratkaisukeskeiset sparraukset esimies- ja johtamisvastuullisille
 • In house –periaatteella esimiesten lähiohjausta ja johtamisen tukea muutosten vauhdittamiseksi
 • Coaching yksilöille ja ryhmille hallinnan tunteen saavuttamiseksi sekä roolivastuun selkiyttämiseksi
 • UUTTA: "Agile Garden Coaching" - lue lisää Palvelut -välilehdeltä.

Kenelle sopivat?

 • Johtamis- ja kehittämisvastuullisille, joiden tehtävänä on edistää tasapainoista ja merkityksellistä työelämää sekä kehittää liiketoiminnan tuloksellisuutta.
 • Asiakaskokemuksesta ja myynnistä huolehtiville, joiden vastuulla on asiakaskohtaamisten laatu sekä myyntiä edistävät toimintatavat.
 • Työyhteisöille, jotka tavoittelevat ketteryyttä ja joustavuutta toimintansa kehittämiseksi ja joiden tulee toimia tuloksellisesti nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja omaksua tehokkaasti uusia työtapoja.