Tuloksellisen tekemisen yhtälö

Havaintojeni perusteella olen valmis sanomaan, että aikaansaamiskyvykkäillä ihmisillä on yhteinen piirre: vahva tahto saavuttaa se, mitä haluavat ja mitä pitävät haluamisen arvoisena. Päämäärän houkuttelevuus, saavuttamisen hyödyt ja edut, saavat liikkeelle ja tekemään tekoja, jotka vievät heitä kohti haluamaansa. Työn viitekehyksessä tämä tarkoittaa sitä, että organisaation päämäärä pitää voida nähdä niin houkuttelevana, että sen saavuttaminen herättää haluamista.

Ja nyt tulee tärkeä huomio: työyhteisön jäsentä ei houkuttele ponnisteluihin ne perusteet, joita yrityksen strategiasta henkilöstölle tarjoillaan: kasvu, uudistuminen, markkinajohtajuus, kehittyminen, asiakaskokemus, edelläkävijyys, kannattavuus… Näitä kuullessamme on oikeutettua kysyä: Mitä hyötyä uudistumisesta on juuri minulle? Mitä minä saan markkinajohtajuudesta? Miksi juuri minun pitäisi muuttaa toimintatapojani tai tehdä enemmän kasvun saavuttamiseksi? Mitä hyvää kannattavuuden paraneminen tuottaa juuri minulle? Ja onko tekemisilläni ylipäätään mitään vaikutusta mihinkään?

Tuloksellisuuden yhtälö

Johtamisen näkökulmasta jokaisen esimiestehtävissä toimivan tulee pystyä käymään johdettaviensa kanssa keskusteluita, joissa yhteisen päämäärän saavuttamisesta on mahdollista löytää halua herättävät ja yksilöä kiinnostavat näkökulmat. Usein se tarkoittaa sitä, että asioista puhutaan suoraan niiden oikeilla nimillä ja että saavuttamisen edellyttämät välitavoitteet saadaan kuvattua konkreettisena tekemisenä. Sillä tavoitteellisen ja tuloksellisen tekemisen yhtälö on hyvin yksinkertainen: tahto + teot + taidot = tulokset.

Pikaohjeet yhtälön käyttöön:

 1. Aloittakaa siitä, että kirkastatte yhteispohdinnalla työn merkityksellisyyttä, mielihyvän, ilon ja onnistumisen tunteen aiheuttajia. Niitä asioita, tekoja ja tunteita, joilla tekemisen tahto ja halu saadaan herätettyä.
 2. Tämän jälkeen sopikaa selkokielisesti niistä konkreettisista tekemistä, jotka synnyttävät onnistumisen tunteita. Sopikaa ryhtymisestä, ensimmäisestä askeleesta ja kokeilemisesta. Esimiehenä sinun tulee luvata johdettavillesi myös tukea ja huomiota: kannusta ja rohkaise pienimmistäkin edistysaskeleista. Sillä kannustus on tekemisen halua vahvistavaa polttoainetta.  
 3. Taidot karttuvat tekemällä. Rohkeasti kokeilemalla ja harjoittelemalla, löytämällä jokaiselle sopiva tapa oppia, alkaa uusien asioiden omaksuminen hioutua taidoiksi. Tekeminen ruokkii tekemistä, innostaa jatkamaan ja vahvistaa itseluottamusta sekä ammatillista itsetuntoa. Onnistumisen ja oppimisen ilo puolestaan lisää nälkää ja halua.

Tulokset

Aikaansaannokset ja tulokset ovat aina seurausta tekemisestä. Tai tekemättä jättämisestä. Esimiehen tehtävä organisaatioasemasta riippumatta on huolehtia, että työyhteisön jäsenet toimivat perustehtävänsä halliten, riittävällä osaamisella, yrityksen strategiaa ja arvoja toteuttavalla tavalla. Näiden ohella esimiehen – ja laajasti ajateltuna kaikkien työyhteisön jäsenten - tehtävä on herätellä ja hehkuttaa yhdessä sitä tahtoa, joka johtaa riittävään määrään oikean suuntaisia tekoja. Halu laittaa itsensä likoon, halu nähdä vaivaa, ponnistella ja venyä ei herää tavoite- ja suoritetaulukoita syynäämällä eikä lennokkaiksi muotoiltuja strategialausekkeita toistelemalla. Se herää henkilökohtaisia arvoja ja arvostuksia huomioimalla, kiinnostusta ja yksilöllistä välittämistä osoittamalla. Joten esimies: ”Keskustelua, kuuntelua ja yksilöä huomioivaa vuorovaikutusta lisää, kiitos!”

Mitä tarjoan?

Uudistamisen taitoja ja muutoksen työkaluja 

 • Ketterät toimintatavat ja ohjaamisen käytännöt 
 • Itseohjautuvuuden, strategia- ja tavoitetietoisuuden kehittämisen keinot
 • Työkykyjohtamisen osa-alueet ja käytännöt
 • Esimiesten toimeenpanon ja aikaansaamiskyvykkyyden taidot
 • Resilienssin ja suoriutumispotentiaalin vahvistaminen
 • Ihmiskeskeisyyden ja eettisyyden ilmentäminen

Miten toteutan?

Verkossa tai f-to-f, asiakaskohtaisesti ja tavoitteellisesti

 • Tavoitteelliset, osallistujien työarkeen linkitetyt työpajat ja valmennukset
 • In house –periaatteella esimiestyön ja johtamisen uudistaminen muutosten vauhdittamiseksi
 • Coaching yksilöille ja ryhmille hallinnan tunteen saavuttamiseksi sekä roolivastuun selkiyttämiseksi
 • UUTTA! Yksittäin tilattava ja toteutettava 45 min täsmäcoaching: esimiestyö haastavassa tilanteessa 

Kenelle sopivat?

 • Johtajille, esimiehille ja kehittäjille, joiden vastuulla on organisaation sekä yksilöiden suoriutuminen, kehittyminen, aikaansaavuus ja päämäärien saavuttaminen  
 • Tiimeille ja työyhteisöille, jotka haluavat menestyä myös nopeasti muuttuvissa tilanteissa
 • Asiakaskokemuksesta ja myynnistä huolehtiville, joiden vastuulla on asiakaskohtaamisten laatu sekä myyntiä edistävät toimintatavat