Kumppanuutta ja vaikuttavuutta

Olen kehittämisen, jatkuvan uudistumisen ja aikaansaamisen asiantuntija. Työskentelyäni ohjaavat ihmisyyden arvostus, tavoitteellisuus, ihmisten aito kohtaaminen ja usko yksilön oman tahdon vaikuttavuuteen: tahto → teot → taidot → tulokset.

Autan asiakkaitani muutoksissa, joten myös minun itseni on hyvä olla uudistumishakuinen: olen koko työurani ajan täydentänyt osaamisiani työn ohessa, vaihtanut tehtäviä ja vastuita aina kun siihen on tullut mahdollisuus. Minulle jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen ei ole pelkästään tavoite, vaan innostava ja vivahteikas matka kohti merkityksellistä (työ)elämää ja arjen onnellisuutta.

Vaikuttavuuteni nojaa vahvaan esimiestyön ja johtamisen kokemukseen eri toimialoilla. Taustani antaa minulle kypsyyttä kiperienkin tilanteiden hallintaan, kykyä asettua toisen asemaan, näkemyksellisyyttä ja rohkeutta käydä keskustelua kiertelemättä sekä tunnereaktioita pelkäämättä.

Olen sertifioitunut johdon työnohjaaja ja coach (CSLE®), NLP Practioner®, Personal Resilience Instructor, ESCI Trainer, Volition Booster® Coach, DiSC-valmentaja ja 360-arviointien purkaja.

Ellen Lindell - coaching ja valmennus
"Kiitos! Yksilön muutosprosessin kuvaus upposi suoraan tajuntaani. Sain erinomaiset eväät asian työstämiseen."

Arvot toimintani kivijalkana

Vastuullisuus 

Olen täysin tietoinen oman toimintani vaikutuksista ja valintojeni merkityksistä. Otan rakentavalla, arvostavalla sekä ratkaisuhakuisella tavalla esiin asiat, joilla koen olevan vaikutusta ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Tartun ja ryhdyn toimeen. Vaalin myönteisyyttä. Edistän omalla toiminnallani yhteistyötä ja kehitystä. 

Oikeudenmukaisuus

Liitän oikeudenmukaisuuden yhdenvertaisuuteen, joka voi olla järjestelmän tai yksilön ominaisuus. Minulle se tarkoittaa eettistä tapaa tehdä valintoja, päätösten perusteltavuutta ja läpinäkyvyyttä. Oikeudenmukaisuus on minulle henkilökohtaisesti tärkeä tunne: vaikka asiat olisivat muodollisesti oikein, pitää niiden minusta myös tuntua oikeudenmukaisilta.  

Epäitsekkyys

Kun yksilön toimintaa ohjaa epäitsekkyyden arvo, se näkyy mm. auttamishaluna ilman hyötymisoletusta. Se on mielestäni sukua empatialle ja kollektiiviselle välittämiselle, yhdessä ponnistelulle ja halulle jakaa vastikkeetta esim. tietoa tai osaamistaan jonkun tärkeäksi kokemansa hyväksi. Omassa elämässäni toteutan tätä arvoa esim. pro bono –sparrauksilla nuorille urheiluvalmentajille ja esimiehille.

Mitä?

Osaamisia ja työkaluja teemoihin 

 • Itse- ja yhdessäohjautuvuus
 • Strategia- ja tavoitetietoisuus 
 • Työhalu ja työkykyisyys
 • Uuden ajan moderni johtajuus 
 • Työntekijäkokemus 
 • Dialogisuus ja osallisuus
 • Resilienssi ja suoriutumispotentiaali
 • Vastuullisuus, eettisyys ja arvot 
 • Vuorovaikutus
 • Uuden roolin haltuunotto

Miten?

Strategialähtöisesti ja tavoitteellisesti

 • Verkossa (Teams ja Zoom) ja f-to-f
 • Valmentaen, sparraten, coachaten, työnohjauksin ja fasilitoiden
 • Yksilöille ja ryhmille
 • In house / oma valmentaja –periaatteella muutosten aikaansaamisen varmistajana
 • Yhdessä kumppaniverkoston kanssa

Kenelle?

 • Johtoryhmille ja johtamisvastuullisille, jotka haluavat vaikuttaa organisaationsa tehokkuuteen, kulttuuriin, työkykyisyyteen ja työnantajamielikuvaan ihmisiä huomioivalla johtamistavalla
 • Esimiehille ja kehittäjille, joiden vastuulla on työn sujuvuuteen ja suoriutumiseen vaikuttaminen, osaamisten kehittäminen ja päämäärien saavuttaminen työntekijäkokemuksen laadusta tinkimättä  
 • Tiimeille ja työyhteisöille, jotka haluavat menestyä yhdessä muuttuvissa ja yhteishenkeä haastavissa tilanteissa