Kumppanuutta, näkemyksellisyyttä ja vaikuttavuutta

Lahdessa syntynyt, Tampereella perheen perustanut, nyt Espoosta käsin toimiva kehittämisen, jatkuvan uudistumisen ja aikaansaamisen asiantuntija.

Omaa työskentelyäni ohjaavat tavoitteellisuus, ihmisten aito kohtaaminen ja usko yksilön oman mielen vaikuttavuuteen: tahto → teot → taidot → tulokset.

Autan asiakkaitani muutoksissa, joten myös minun itseni on hyvä olla uudistumishakuinen: olen koko työurani ajan täydentänyt osaamisiani työn ohessa, vaihtanut tehtäviä ja vastuita aina kun siihen on tarjoutunut mahdollisuus. Minulle jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen ei ole pelkästään tavoite, vaan innostava ja vivahteikas matka kohti merkityksellistä (työ)elämää ja arjen onnellisuutta.

Vaikuttavuuteni nojaa vahvaan esimiestyön ja johtamisen kokemukseen eri toimialoilla. Taustani antaa minulle kypsyyttä kiperienkin tilanteiden hallintaan, kykyä asettua toisen asemaan, näkemyksellisyyttä ja rohkeutta käydä keskustelua kiertelemättä sekä tunnereaktioita pelkäämättä.

Olen sertifioitunut johdon työnohjaaja ja coach (CSLE®), NLP Practioner®, Personal Resilience Instructor, ESCI Trainer, Volition Booster® Coach, DiSC-valmentaja ja 360-arviointien purkaja.

 

Ellen Lindell - coaching ja valmennus
"Kiitos! Yksilön muutosprosessin kuvaus upposi suoraan tajuntaani. Sain erinomaiset eväät asian työstämiseen."

Arvot toimintani kivijalkana

Vastuullisuus 

Olen täysin tietoinen oman toimintani vaikutuksista ja valintojeni merkityksistä. Otan rakentavalla, arvostavalla sekä ratkaisuhakuisella tavalla esiin asiat, joilla koen olevan vaikutusta ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Tartun ja ryhdyn toimeen. Vaalin myönteisyyttä. Edistän omalla toiminnallani yhteistyötä ja kehitystä. 

Oikeudenmukaisuus

Liitän oikeudenmukaisuuden yhdenvertaisuuteen, joka voi olla järjestelmän tai yksilön ominaisuus. Minulle se tarkoittaa eettistä tapaa tehdä valintoja, päätösten perusteltavuutta ja läpinäkyvyyttä. Oikeudenmukaisuus on minulle henkilökohtaisesti tärkeä tunne: vaikka asiat olisivat muodollisesti oikein, pitää niiden minusta myös tuntua oikeudenmukaisilta.  

Epäitsekkyys

Kun yksilön toimintaa ohjaa epäitsekkyyden arvo, se näkyy mm. auttamishaluna ilman hyötymisoletusta. Se on mielestäni sukua empatialle ja kollektiiviselle välittämiselle, yhdessä ponnistelulle ja halulle jakaa vastikkeetta esim. tietoa tai osaamistaan jonkun tärkeäksi kokemansa hyväksi. Omassa elämässäni toteutan tätä arvoa esim. pro bono –sparrauksilla nuorille urheiluvalmentajille ja esimiehille.

Mitä tarjoan?

Uudistamisen taitoja ja muutoksen työkaluja esimiehille

 • Ketterät toimintatavat ja ohjaamisen käytännöt 
 • Itseohjautuvuuden, strategia- ja tavoitetietoisuuden kehittämisen keinot
 • Työkykyjohtamisen osa-alueet ja käytännöt
 • Esimiesten toimeenpanon ja aikaansaamiskyvykkyyden taidot
 • Resilienssin ja suoriutumispotentiaalin vahvistaminen
 • Ihmiskeskeisyyden ja eettisyyden edistäminen

Miten toteutan?

Verkossa tai f-to-f, asiakaskohtaisesti ja tavoitteellisesti

 • Tavoitteelliset, osallistujien työarkeen linkitetyt työpajat ja valmennukset
 • In house –periaatteella uudistusten toimeenpanon tuki muutosten vauhdittamiseksi
 • Coaching yksilöille ja ryhmille hallinnan tunteen saavuttamiseksi sekä roolivastuun selkiyttämiseksi
 • UUTTA!  Jopa yksittäin toteutettava 45 min täsmäcoaching: esimiestyö haastavassa tilanteessa 

Kenelle sopivat?

 • Johtajille, esimiehille ja kehittäjille, joiden vastuulla on organisaation sekä yksilöiden suoriutumisen ohjaaminen, kehittyminen, aikaansaavuus ja päämäärien saavuttaminen työntekijäkokemuksen laadusta tinkimättä  
 • Tiimeille ja työyhteisöille, jotka haluavat menestyä myös nopeasti muuttuvissa tilanteissa
 • Asiakaskokemuksesta ja myynnistä huolehtiville, joiden vastuulla on asiakaskohtaamisten laatu sekä myyntiä ja asiakaskokemusta parantavat toimintatavat