Kumppanuudet

Onnia Services

Onnia on asiantuntijayritys, jonka toiminta-ajatus pohjautuu yksilöiden kapasiteetin kasvattamiseen, ihmisten johtamiseen ja yhteistyön edistämiseen organisaatiossa. Yhteistä Paremmaxille ja Onnialle on, että toimintamme tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi, toimiva yhteistyö sekä kyky johtaa itseään ja muita. Pyrkimyksenä on näin parantaa asiakasyritystemme kilpailu- ja tuloksentekokykyä sekä ihmisten muutosvauhdissa pysymistä ilman, että tämä tapahtuu hyvinvoinnin kustannuksella.

Agenssi Oy

Agenssin asiantuntijuus sisältää yli 100 vuotta monitieteellistä ammattilaisuutta: se on yritys, joka toteuttaa johtamisen, johdon ja tiimien valmennusta sekä fasilitoi muutosta osallistavasti, myös etätoteutuksilla. Teen yhteistyötä Agenssin kanssa verkostokonsultin roolissa, koska meille on yhteistä halumme saada aikaan merkityksellistä työelämää, jossa on tilaa osallisuudelle ja ajattelulle.

Yhteistyöllämme rikastamme asiakastoteutuksiamme ja haastamme myönteisellä tavalla omaa ajatteluamme löytääksemme aina uusia näkökulmia asiakastyössä hyödynnettäviksi.

Avidia Oy

Avidia on muutosvarmentaja, joka on syntynyt yhden idean ympärille: halu toimia sen puolesta, että asiakkaat saavuttavat tavoitteensa. Allekirjoitan avidialaisten ajattelun ja jaan saman intohimon tavoitteiden saavuttamisen merkityksestä.

Teen yhteistyötä Avidian kanssa mittavissa muutoshankkeissa ja iloitsemme yhdessä onnistumisista silloin, kun asiakas alkaa määrätietoisesti toteuttaa yhdessä linjattuja muutostoimia ja tavoitellut vaikutukset alkavat todentua. 

Palvelu Plus Oy

PalveluPlus on mittausratkaisuihin erikoistunut yritys, jonka toimintaan sain tutustua jo yrityksen alkuvuosina asiakkaan ominaisuudessa. Yritys tuottaa havaintoja siitä, kuinka organisaatio kohtaa asiakkaansa verkossa, puhelimessa tai kasvotusten. Asiakaskokemusten mittaaminen varmistaa oikeassa suunnassa pysymisen. Henkilöstön kokemuksia mittaamalla puolestaan saadaan selityksiä asiakkaiden kokemuksille. Palvelun vahvuuksien ja kehityskohtien tunnistaminen luo pohjan hallitulle johtamiselle ja tarvittaville kehittämistoimille. 

Mitä?

Osaamisia ja työkaluja teemoihin 

 • Itse- ja yhdessäohjautuvuus
 • Strategia- ja tavoitetietoisuus 
 • Työhalu ja työkykyisyys
 • Uuden ajan moderni johtajuus 
 • Työntekijäkokemus 
 • Dialogisuus ja osallisuus
 • Resilienssi ja suoriutumispotentiaali
 • Vastuullisuus, eettisyys ja arvot 
 • Vuorovaikutus
 • Uuden roolin haltuunotto

Miten?

Strategialähtöisesti ja tavoitteellisesti

 • Verkossa (Teams ja Zoom) ja f-to-f
 • Valmentaen, sparraten, coachaten, työnohjauksin ja fasilitoiden
 • Yksilöille ja ryhmille
 • In house / oma valmentaja –periaatteella muutosten aikaansaamisen varmistajana
 • Yhdessä kumppaniverkoston kanssa

Kenelle?

 • Johtoryhmille ja johtamisvastuullisille, jotka haluavat vaikuttaa organisaationsa tehokkuuteen, kulttuuriin, työkykyisyyteen ja työnantajamielikuvaan ihmisiä huomioivalla johtamistavalla
 • Esimiehille ja kehittäjille, joiden vastuulla on työn sujuvuuteen ja suoriutumiseen vaikuttaminen, osaamisten kehittäminen ja päämäärien saavuttaminen työntekijäkokemuksen laadusta tinkimättä  
 • Tiimeille ja työyhteisöille, jotka haluavat menestyä yhdessä muuttuvissa ja yhteishenkeä haastavissa tilanteissa