Vaikuttavaa yhteistyötä

Avoimella, monimuotoisella yhteistyöllä ja vastuullisella kumppanuudella löydämme menestyksen ainekset, joilla pystymme viemään ajattelumallit ja ihmisten osaamiset uudelle tasolle. Asiakkaamme ovat tyypillisesti keskisuuria yrityksiä eri toimialoilta tai suurten yritysten liiketoimintayksiköitä.  

Broman Group Oy: Johtaminen ja esimiestyö

”Yli 2000 ammattilaista työllistävä Broman Group kasvaa määrätietoisesti ja kuuluu alansa johtaviin toimijoihin Suomessa. Palvelemme asiakkaitamme kahden valtakunnallisen kauppaketjun Motonetin ja AD VaraosaMaailman sekä logistiikkakeskus Broman Logisticsin ja korjaamolaitteita toimittavan Finntestin kautta. Määrätietoinen ja hallittu kasvu edellyttää myös, että johtaminen ja esimiestyö tukevat parhaalla mahdollisella tavalla kasvustrategian toteuttamista. Tavoittelemamme kasvuvauhdin varmistamiseksi hyödynnämme tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita ihmistemme osaamisten vahvistamiseksi ja kasvun edellytysten huoltamiseksi.

Yhteistyö Broman Groupin ja Ellen Lindellin välillä käynnistyi alkuvuodesta 2019 osana konsernimme johtamisen ja esimiestyön kehittämistoimia. Olemme käyttäneet Ellenin osaamisia henkilö- ja tilannekohtaisissa tai esimiesroolin hallintaan liittyvissä tuen tarpeissa. Ensimmäinen coaching-toimeksiantomme koski henkilöstötutkimuksen tuloksissa esiin tulleita johtamisen haasteita muutamassa tavaratalossamme.

Meidän näkökulmastamme yhteistyössämme on ollut tärkeintä, että Ellenillä on erinomainen asiantuntemus ihmisten johtamisesta, hän on käytännönläheinen ja sitoutuu aina vahvasti yhteistyömme tavoitteisiin. Hänellä on kykyä ja rohkeutta haastaa totuttuja malleja, ja näin ollen hän onkin erinomainen sparrauskumppani." - Mira Prinz, henkilöstöjohtaja 

Delete Finland Oy: Tavoitteena esimiestyön kehittäminen

"Tavoitteen mukainen työ on yrityksessä jatkuvan kehittämisen kohde, kuten Deleten esimiesvalmennuksien tuloksena on todettu, Esimiestyö on ammatti ja ammatti vaatii luonnollisesti kehittymistä koko uran ajan. Pysähdyimme miettimään asiaa johdon kesken ja lopputulemana päädyimme etsimään uudistusta ulkopuolisen valmennuksen keinoin. Tarjouskilpailun ja haastattelujen jälkeen päädyimme valitsemaan Ellenin uudeksi valmentajaksemme. 

Valmennusten suunnittelu lähti nopeasti käyntiin ja ensimmäisenä istutimme tuoreimmat esimiehet ”koulunpenkille”. Valmennukset sujuivat hyvin ja Ellen sai omalla vuoropuhelua tukevalla valmennusotteellaan porukat innostumaan oman esimiestoiminnan kehittämisestä. Lopputulos oli hyvä. Tämän jälkeen olen sparraillut useasti Ellenin kanssa erilaisista valmennusasioista ja lisäksi olemme käyttäneet Ellenin palveluita 'case by case' -tyyliin eriaiheisten valmennusten suunnittelussa, joita olemme sitten toteuttaneet yrityksen omilla valmennusvoimilla.

Suosittelen ehdottomasti: Ellenillä on rivakka ote tarttua projekteihin, hän on aikaansaava ja pitkä kokemus erilaisista valmennuksista esimerkkien voimin elävöittää hänen tilaisuuksiaan." - Jukka Marttila, henkilöstöjohtaja

Valtiokonttori, Kansalaispalvelut

"Olemme tehneet yhteistyötä Paremmax Oy:n Ellen Lindellin kanssa niin esimiesten yksilövalmennusten kuin osallistavien työpajojen muodossa. Ellenin tapa valmentaa on hyvin tavoitteellinen ja tuloksellinen. Hän saa valmennettavan asettamaan itselleen konkreettisia tavoitteita, haastaa ajattelemaan uudella tavalla ja ohjaa lempeästi löytämään hankaliinkin ongelmiin ratkaisuja. Hänellä on myös rohkeutta ohjata valmennettavaansa keskittymään olennaiseen sekä pilkkomaan isompia muutoshankkeita niin, että työyhteisön kollektiivinen resilienssi riittää muutoksen läpivientiin.

Työpajojen fasilitoinnissa isotkin ryhmät ja asiakokonaisuudet pysyvät Ellenin” hyppysissä”. Ellen on kokenut ja tunneälykäs valmentaja, joka tuntee hyvin myös julkisen sektorin toimintaympäristöä ja työelämän valmennustarpeita." - Satu Vallivaara, apulaisjohtaja

 

Asiakaspalaute: "Oli todella onnistunut ja hyvä sparraus. Johtoryhmämme oli erittäin tyytyväinen. Kiitos!"