Ajankohtaisia teemoja asiakkaiden kanssa

Johdon kanssa pohdittuja:

 • Mitä hyvää me tuotamme omalla toiminnallamme? Kenelle?
 • Mitä me edistämme: mitä asioita, millaisia aikaansaannoksia?
 • Millaista toimintaa ja käyttäytymistä me mallinnamme?
 • Millaista mielikuvaa esimiestyöstä ja johtamisesta luomme omalla esimerkillämme?
 • Tietävätkö ihmisemme, missä he ovat osallisina?
 • Olemmeko kysyneet, mitä he odottavat meiltä?
 • Olemmeko kysyneet, miten he haluaisivat tulla johdetuiksi ja kohdatuiksi?
 • Olemmeko kysyneet, mitä he pelkäävät? Tai mistä he haaveilevat?  

Työyhteisöjen kanssa pohdittuja:

 • Millainen on ihanteellinen työkaveri? Miten hän toimii ja käyttäytyy arjessa?
 • Mitä kukakin arvostaa, toivoo, odottaa työyhteisöltä, tiimiltä, toinen toisiltaan?
 • Miten osoitamme arvostusta toinen toisillemme?
 • Miten ilmennämme vastuullisuutta? 
 • Miten puutumme pelisääntörikkomuksiin tai mielipahaa tuottavaan käytökseen? 
 • Mitä työ merkitsee itse kullekin? 
 • Onko työ pelkkä suorite elannon hankkimiseksi? 
 • Vai voisiko se olla aikaansaannos tai toimintaa, joka tuottaa iloa, arvoa ja hyötyä jollekin? Kenelle?
 • Mihin kaikkeen vaikutan omalla työpanoksellani, toiminnallani ja käyttäytymiselläni? 
 • Mitä toivoisin työkavereiden puhuvan itsestäni silloinkin, kun en ole kuulemassa? 
 • Toiminko itse aina niin, kuten toivon toisten toimivan ja käyttäytyvän?