Ajatuksia

Etiikka arjessa

Olen seurannut suurella mielenkiinnolla eri kanavissa käytävää keskustelua etiikasta: yritysten eettiset ohjeet, yksilön etiikka ja arvot, urheilu ja etiikka, johtamisen etiikka… Etiikka sanana kuulostaa jotenkin mahtipontiselta ja ylevältä ilmaisulta, josta on välillä vaikea löytää linkityksiä työarkeen ja jokaisen meistä päivittäiseen toimintaan sekä valintoihin.

Ajankohtaisia teemoja asiakkaiden kanssa

Johdon kanssa pohdittuja:

  • Mitä hyvää me tuotamme omalla toiminnallamme? Kenelle?
  • Mitä me edistämme: mitä asioita, millaisia aikaansaannoksia?
  • Millaista toimintaa ja käyttäytymistä me mallinnamme?
  • Millaista mielikuvaa esimiestyöstä ja johtamisesta luomme omalla esimerkillämme?
  • Tietävätkö ihmisemme, missä he ovat osallisina?
  • Olemmeko kysyneet, mitä he odottavat meiltä?
  • Olemmeko kysyneet, miten he haluaisivat tulla johdetuiksi ja kohdatuiksi?
  • Olemmeko kysyneet, mitä he pelkäävät?

Management by Perkele perillisineen

Työn murros edellyttää myös johtamisen uudelleen määrittelyä ja johtamskäytäntöjen uudistamista. Tulos- ja tavoitejohtamiseen on otettava ihmiset mukaan osaamisineen, näkemyksineen, toiveineen, odotuksineen ja tarpeineen. Heille tulee antaa mahdollisuus dialogisuuteen ja välittävään toimintatapaan. Näin yksilöille ja tiimeille tulee mahdollisuus toimia vastuuohjautuvasti kohti strategisia tavoitteita ja organisaation päämäärää.

Palautteen sietämätön välttämättömyys

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen herättää työyhteisöjen keskuudessa edelleen monia eri mielikuvia ja tunteita, jopa pelkoja. Palaute tulee omaksua luonnolliseksi osaksi työhön liittyvää päivittäistä vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on nykytilan parantaminen.